Covid-i i merr jetën biznesmenes së njohur shqiptare

Uncategorized
Ka hum bur jetën nga Covid-19 sipërm arrësja e njohur në qytetin e Durrësit, Shpresa Prodani. Njof timin për humbjen e trishtë e ka bërë vajza e madhe e saj, Evis Prodani, përmes një po stimi në rrj ete so ciale.

“Mamase, shoqes, dhe keshill ueses me te mire qe mund te kishim ker kuar. E dime qe ti je me babin dhe do vazhd osh te na shohesh. Te duash shume!! R IP”, shkruan Evisi në pos timin e saj.

Shpresa 17 vite më parë, në 4 janar 2004, do të hum biste bashkëshortin, Shpëtim Prodani, një person i njohur në qy tetin bregdetar. Ajo lindi në Tiranë më 12 shkurt 1952. Ishte një stud ente e tal entuar e Inxhin ierisë dhe për shumë vite do të anga zhohej në arsimin pr ofes ional në Durrës, duke përg atitur breza të tërë gjim nazistësh.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *